ผู้บริหาร
  • นายเซยิดราฮัท อาห์มัด
    CEO

ข้อความจากผู้บริหาร


ยินดีต้อนรับสู่ Element Group Holding ที่นี่เรามุ่งมั่นในด้านความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับความหลากหลายซึ่งเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เราเดินทางไปสู่การเป็นองค์กรแบบไดนามิก หลักการนี้ไม่ได้เป็นเพียงค่านิยมที่เรายึดถือเท่านั้น แต่เป็นตัวตนซึ่งเป็นแก่นแท้ของเรา
เราเชื่อมั่นว่าองค์กรที่มีหลากหลายเป็นรากฐานของความสำเร็จ ด้วยการเคารพและให้ความสำคัญกับมุมมองและภูมิหลังที่แตกต่างหากแต่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงาน ลูกค้า รวมไปถึงคู่ค้า เราจึงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เน้นการทำงานร่วมกัน และมุ่งหวังไปที่เป้าหมายของความสำเร็จ
นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นำในการสร้างองค์กรที่มีโครงสร้างมาจากความหลากหลายและมีพลวัต เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยยึดโยงกับมาตรฐานความเป็นเลิศสูงสุด
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ EGH ทุกคนจะได้กำหนดอนาคตที่มีนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังของทุกความสำเร็จไปด้วยกัน