วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุ่งหวังในการเป็นผู้นำในการสร้างองค์กรที่ผสมผสานไปด้วยความหลากหลาย สร้างสรรค์นวัตกรรมและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยรักษามาตรฐานของความเป็นเลิศสูงสุด
พันธกิจ
พันธกิจของ EGH คือการขับเคลื่อนธุรกิจที่มีความหลากหลายในกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างประสบการณ์และคุณค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเติบโตและส่งเสริมนวัตกรรมของทุกกลุ่มธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ